សកម្មភាពសំណេះសំណាលជាមួយគរុនិស្សិតចំនួន ៣០០ នាក់


រសៀលថ្ងៃទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ឯកឧត្ដម កៅ ឆែ ប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សខេត្ត អមដំណើរដោយឯកឧត្ដម ឥម មេន និងលោកស្រី ហ៊ុន ដានី អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគរុនិស្សិតសាលាគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្ត សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រិតតាខេត្ត ឆ្នាំទី ២ ចំនួន ៣០០ នាក់ ។
530308_315776421857255_2044432562_n 553641_315776728523891_2044613197_n 599592_315776688523895_1221876780_n 603276_315776641857233_313799799_n