ទំនាក់ទំនង

ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ
អាគារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
អ៊ីម៉ែល៖ info.cpptakeo@gmail.com || គេហទំព័រ៖ www.takeo.org.kh || ហ្វេសប៊ុក៖ facebook.com/cpp.takeo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *