ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ ចូលរួមកម្មវិធីសំអាតបរិស្ថាន


កាលថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ ក្រុមកាយរិទ្ធិ កាកបាទក្រហម និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយខេត្តតាកែវ សិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យជាស៊ីមតាកែវ និង មន្ទីរជុំវិញខេត្ត សរុបចំនួន៦៥០នាក់ បានចូលរួមសំអាតបរិស្ថានដែលដឹកនាំដោយ លោក ឡាយ វណ្ណៈ ជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ និង ជាអភិបាលរងខេត្តតាកែវ ។
312516_151984151569817_381226422_n 315669_151985498236349_1687182679_n 317121_151982061570026_870944251_n 317686_151984788236420_909896461_n 320870_151985418236357_1111953170_n