ឯកឧត្តម សុខ សូកាន និងលោកឡាយ វណ្ណៈ ដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើររើសសំរាម


នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ ឯកឧត្តម សុខ សូកាន បេក្ខជនតំណាងរាស្រ្តខេត្តតាកែវ និងលោកឡាយ វណ្ណៈ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដើររើសសំរាមក្នុងបរិវេណក្រុងដូនកែវដើម្បីចូលរួមសំអាតបរិដ្ឋានក្រុងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៌ហែក្បួនយុវជន បានបញ្ចប់ ។
យុវជនគណបក្សប្រជាជនហ៊ានធ្វើ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវ !
971368_399051953529701_1846033689_n63899_399052306862999_1084843701_n971368_399051953529701_1846033689_n 994540_399051983529698_1790852614_n 1003323_399052410196322_964257815_n 1003828_399052060196357_1308768172_n