កម្មវិធីប្រឡងសូត្រកំណាព្យ តែងកំណាព្យពានរង្វាន់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន និងលោកជំទាវ


ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ៧ មករា ១៩៧៩ – ៧ មករា ២០១២ គណៈកម្មការរៀបចំ ការប្រឡងសូត្រកំណាព្យ តែងកំណាព្យពានរង្វាន់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន និងលោកជំទាវ បានដំណើរការប្រឡងជាផ្លូវការចាប់តាំងពីរថ្ងៃទី ០២ ដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១២ ដោយមាន យុវជននៅទូទាំងខេត្តយ៉ាងច្រើនកុះករមកចូលរួមធ្វើការដាក់ពាក្យ ។ ជាលទ្ធផលគណៈកម្មការបាន ចំរាញ់ជ័យលាភីសូត្រកំណាព្យបានចំនួន០៥នាក់ ។ ចំពោះអត្ថបទកំណាព្យកំពុងធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងដាក់ ពិន្ទុយ៉ាងសុក្រឹត្យពីគណៈកម្មការ ។
389464_169692343132331_1594035801_n 390724_169690929799139_1776314151_n 395232_169685709799661_1266454149_n 396987_169692389798993_2137577684_n 401183_169690896465809_355845189_n