សូមស្តាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង ៣១គ្រួសារ នៅភូមិអូរសារាយ និងភូមិខ្សឹង សង្កាត់រការក្នុង ក្រុងដូនកែវ


សូមស្តាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង ៣១គ្រួសារ នៅភូមិអូរសារាយ និងភូមិខ្សឹង សង្កាត់រការក្នុង ក្រុងដូនកែវ បង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ គាត់ក្រោយពេលដែល ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ អភិបាលខេត្តតាកែវ ធ្វើការប្រកាសប្រគល់ដី និងកម្មសិទ្ធ ស្របច្បាប់ជូនពួកគាត់តាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជានិច្ចការតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានប្តេជ្ញាគាំទ្រសម្តេចតេជោធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារៀងរហូត។