ឯកឧត្តម បួន លឹមហេង ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំកំពង់រាបនាំយកអំណោយសួរសុខទុក្ខស្រ្តីទើបសំរាលកូនចំនួន ០៤ នាក់


ថ្ងៃទី ២៦ខែមីនាឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម បួន លឹមហេង ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំកំពង់រាប បាននាំយកអំណោយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តតាកែវ ចុះសួរសុខទុក្ខស្រ្តីទើបសំរាលកូនចំនួន ០៤ នាក់ ក្នុងនោះមួយ ក្នុងនោះមានម្នាក់កូនភ្លោះ។
11139353_567290070110859_6110138601197402280_n 12472303_567290050110861_1246640048018683209_n