ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ អភិបាលខេត្តតាកែវ ឯកឧត្តម លី ប្រុស អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកគិរីវង់ មានដឹកនាំមន្ទីរជំនាញ និងអាជ្ញាធរស្រុក ឃុំ ចុះពិនិត្យស្ថានភាពប្រឡាយទួលតាហួង ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃរំដេង និងប្រឡាយខ្វែងកំបុត ស្ថិតក្នុងឃុំកំណប់ ស្រុកគិរីវង់


រសៀលថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ អភិបាលខេត្តតាកែវ ឯកឧត្តម លី ប្រុស អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកគិរីវង់ មានដឹកនាំមន្ទីរជំនាញ និងអាជ្ញាធរស្រុក ឃុំ ចុះពិនិត្យស្ថានភាពប្រឡាយទួលតាហួង ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃរំដេងស្រុកគិរីវង់ និងប្រឡាយខ្វែងកំបុត ស្ថិតក្នុងឃុំកំណប់ ស្រុកគិរីវង់ ដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធភាពក្នុងការនាំទឹកពីប្រភពទឹកធំៗយកមកជួយដល់បឹងទន្លាប់និងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យបឹងនេះរីងស្ងួតក្នុងឆ្នាំក្រោយៗទៀត។
13221179_571046026400221_8321868507685736952_o 13227561_571045666400257_6321887398031861917_o1 13246148_571045866400237_5032721059383977542_o 13248404_571046103066880_8981527810935736383_o 13260172_571045729733584_1207664762064528534_n