ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ អភិបាលខេត្តតាកែវ បានអញ្ជើញជួបប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០២គ្រួសារ ស្ថិតនៅផ្សារណាត់ ក្នុងសង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវដែលមានទំនាស់ព្រំផ្ទះជាមួយគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួល


រសៀលថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ អភិបាលខេត្តតាកែវ បានអញ្ជើញជួបប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០២គ្រួសារ ស្ថិតនៅផ្សារណាត់ ក្នុងសង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវដែលមានទំនាស់ព្រំផ្ទះជាមួយគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលឱ្យមានការយោគយល់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាង។ បន្ទាប់មកឯកឧត្តមក៏បានសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងអាជីវករដែលលក់ដូរនៅក្បែនោះព្រមទាំងបានទិញនូវផ្លែឈើមួយចំនូនជូនដល់អ្នកមីងដែលក្រីក្រម្នាក់ផងដែរ។
10355461_450242068480618_4960068608150696444_o 10985185_450240968480728_5017159620248839746_o 11026282_450241955147296_3054215606431411299_o 11253985_450242138480611_4028796917360635836_o 11357098_450241031814055_4082314074180094882_o