ឯកឧត្តមបណិ្ឌត ពេជ សោភ័ន សហប្រធានក្រុមកាងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកព្រៃកប្បាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីគណបក្សឃំុចារ


ថ្ងៃទី២៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៥ នៅស្រុកព្រៃកប្បាសបានរៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីគណបក្សឃំុចារ សិ្ថតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណិ្ឌត ពេជ សោភ័ន សហប្រធានក្រុមកាងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយ ស្រុកនិងសហការីជា ប្រធានក្រុមកាងារចុះជួយឃុំគ្រប់ឃុំ ។
10460263_181040305569215_597377496395281067_n 11010993_181040318902547_6499952668261664793_n 12032214_181040335569212_150999871851061431_n 12109242_181040208902558_764636577260168529_n