ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវចុះពិនិត្យទីតាំងផលិតទឹកសុទ្ធ របស់ក្រុមយុវជននៅឃុំកុមារាជា


ល្ងាច ថ្ងៃទី ៣០ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅឃុំកុមារាជា ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម ស្វាយ សុវណ្ណារិទ្ធ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិថុះជួយឃុំកុមារាជា លោក អ៊ុក រី ប្រធានគណបក្សស្រុក និង សហការី បានចុះពិនិត្យ ទីតាំង ផលិតទឹកសុទ្ធ របស់ក្រុមយុវជនឃុំ ដែលបានការឧបត្ថម្ភ ពី ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ និងក្រុមការងារ។
14570436_1141525282602143_8431771734306120161_n 14721652_1141525312602140_6227314162867596469_n 14908334_1141525332602138_9002096286966750395_n 14925441_1141525249268813_5929183112552497251_n