លោកជំទាវ ពេជ ច័ន្ទមុនី ភរិយាឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត សម្ភោធអណ្តូងទឹកនៅឃុំក្តាញ់ ស្រុកព្រៃកប្បាស


ព្រឹកថ្ងែទី០១ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវ ពេជ ច័ន្ទមុន្នី ភរិយា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែតនិងក្រុមការងារអញ្ជេីញ សម្ពោធអណ្តូងទឹកដែលបានផ្តល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន១០ អណ្តូងដែលមានភូមិក្តាញ់០៤អណ្តូង ភូមិក្ប៉ម០៤អណ្តូង ភូមិវាល០១អណ្តូង ភូមិអង្គ០១អណ្តូងនៅក្នុងឃំុក្តាញ់ ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ។
img_20161101_185037 img_20161101_185039 img_20161101_185034