សូមជូនពរប្អូនៗប្រឡង មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក


សូមជូនពរប្អូនៗប្រឡង មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក ក៏ដូចជាលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និងអ្នកសង្កេតការណ៍ទាំងអស់ សូមទទួលបានជោគជ័យជាទីមោទន:!
14107900_1079937808760891_4641568137932721709_o