ឯកឧត្តម ខាយ ឃុនហេង ប្រធានក្រុមកាងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយ ឃុំលំពង់ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន កម្មករ កម្មការនី ចំនួន ១៧១នាក់


#ដើម្បីប្រជាជនឃុំលំពង់
ឯកឧត្តម ខាយ ឃុនហេង ប្រធានក្រុមកាងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយ ឃុំលំពង់ ឯកឧត្តម អេត និត អនុប្រធានក្រុមការងារឃុំ និង មេឃុំលំពង់ ស្មៀនឃុំ មេភូមិ កណ្តាល ភូមិពូនភ្នំ បានចុះ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន កម្មករ កម្មការនី ចំនួន ១៧១នាក់ ហើយក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារ បានឧបត្ថម្ភថវិកា ម្នាក់ ១០,០០០ រៀលផងដែរ។
ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
fb_img_1479631162718 fb_img_1479631154721 fb_img_1479631140621