សន្និបាតបូកសរុបការងារគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំរនាមរយៈពេល៥ឆ្នាំ (២០១២-២០១៧)


សន្និបាតបូកសរុបការងារគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំរនាមរយៈពេល៥ឆ្នាំ (២០១២-២០១៧) និងលើកទិសដៅគោលនយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំ ២០១៧-២០១២២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ផេង  សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធាន ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយ ស្រុកទ្រាំង ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ ប្រធានក្រុមការថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំព្រៃស្លឹក និងឃុំរនាម  ព្រមទាំង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោកជាក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក ចុះជួយឃុំ និងសមាជិក សមាជិកានៃអង្គពិធីប្រមាណ៥៥០នាក់។
ឃុំរនាម ស្រុកទ្រាំង ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
3
1
2
4
5
6