សកម្មភាពប្រជុំរបស់ក្រុមការងារ Facebook ថ្នាក់ខេត្ត


រសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ លោក អៀង អូននី អភិបាលរងខេត្ត និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តបានដឹកនាំក្រុម Facebook ថ្នាក់ខេត្តធ្វើការប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ លើការអនុវត្តការងារនាពេលកន្លងមក ព្រមទាំងលើកទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តការងារបន្តទៅទៀត ពិសេស លោក អៀង អូននី បានសំណូមពរអោយក្រុម Facebook ខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពការងារ មានការទទួលខុសត្រូវ ចេះគោរព ស្រលាញ់គ្នា ជួយគ្នា និងសាមគ្គីភាពគ្នាជាធ្លុងមួយ ។
395875_164653140302918_407571602_n 398511_164653233636242_697612883_n 404593_164653196969579_1754838189_n (1)