សកម្មភាពក្រុមការងារយុវជន ខេត្តតាកែវ ជាមួយក្រុមការងារពង្រឹងមូលដ្ឋានថ្នាក់កណ្ដាល និង ថ្នាក់ខេត្ត ចុះចែកអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៤១៥ គ្រួសារ


378518_162789310489301_1423961684_n 382580_162789107155988_536591688_n 385778_162789603822605_496741364_n 396252_162789170489315_1250855654_n 403752_162789240489308_1275852672_n (1)