ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុក ម៉ារ៉េតចុះសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រធានក្រុម និងសមាជិកគណបក្សនៅឃុំស្លា


រសៀលថ្ងែទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុក ម៉ារ៉េត ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុក សំរោង អមដំណើរដោយលោក ពុទ្ធ សូរិទ្ធី ប្រធានក្រុម ការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំស្លា បានចុះសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រធានក្រុម និងសមាជិកគណបក្សនៅឃុំស្លា ស្រុកសំរោង ព្រមទាំងបាននាំយកអង្ករចែកជូនប្រជា ពលរដ្ឋដែលក្រីក្រចំនួន២០គ្រួសារ សមាជិកដែល ចូលរួមទទួលបានថវិកាម្នាក់៥.០០០៛ ផងដែរ។
12794450_1053834707972466_2416210466784151226_n 12800165_1053834744639129_6215730295451641750_n 12800215_1053835711305699_2420260139252119556_n 12801498_1053834451305825_6827991301298646225_n 12814014_1053834574639146_6218152179228306004_n