លោក កេត ម៉ៅ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនស្រុកទ្រាំង និងជា អភិបាលស្រុកទ្រាំង លោក គិន ភក្តី


ស្រុកទ្រាំង៖ នៅ ព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ លោក កេត ម៉ៅ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនស្រុកទ្រាំង និងជា អភិបាលស្រុកទ្រាំង លោក គិន ភក្តី អភិបាលរងស្រុកប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំ ប្រាំបីមុំ ព្រមទាំង លោក លោកស្រី ក្រុមការងារចុះជួយឃុំ ប្រាំបីមុំ លោក មេឃុំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ ក្នុងឃុំប្រាំបីមុំ ស្រុកទ្រាំង បាន អញ្ជើញចូលរួម លើកស្លាកគណបក្ស នៅ ភូមិ ប្រាំបីមុំ ឃុំ ប្រាំបីមុំ នូវ ស្លាកគណបក្ស ចំនួន ១ ។ ស្លាក គណបក្ស ឧបត្ថម ដោយ លោក គិន ភក្តី អភិបាលរងស្រុក និងក្រុម ការងារ ។ បន្ទាប់ពីលើក ស្លាករួច ក្រុមការងារ បានបន្តចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិ ព្រមទាំងបានអំពាវនាវអោយបងប្អូន អញ្ជើញ ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត អោយបានគ្រប់ៗគ្នា ។
14492563_1767969550137382_3926486868070562889_n 14516404_1767969493470721_838126753040084216_n 14519706_1767969446804059_2319787745424771893_n 14519856_1767969513470719_4439258371215721717_n