ឯកឧត្តម នួន បូផល អនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើរពុករលួយរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើរពុករលួយនៅស្រុកព្រៃកប្បាស


ព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ខែមករាឆ្នាំ២០១៦ ស្រុកព្រៃកប្បាសបានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើរពុករលួយ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នួន បូផល អនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើរពុករលួយ។
សមាសភាពចូលរួមមាន÷
– ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
– គណៈអភិបាលស្រុក
– អធិការ មេបញ្ជាការទាំងពីរ
– ការិយាល័យជំុវិញស្រុក
– លោកនាយកគ្រប់ភូមិសិក្សា
– មេឃំុ ក្រុមប្រឹក្សាឃំុ មេភូមិនាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល សរុបចំនួន ២៨៩ នាក់ ។
12565504_542915395881660_7414640177775575746_n 12565546_542915509214982_9107402675372768226_n 12642820_542915615881638_1893360990759449783_n 12662687_542915559214977_2584122352354775186_n