លោក អ៊ុក រី ប្រធានគណបក្សស្រុក ចុះត្រួតពិនិត្យនិងលើកស្លាកសញ្ញាបក្សនៅឃុំកណ្តឹងនិងឃុំលំពង់ ស្រុកបាទី


តបតាមការអំពាវនាវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សទាក់ទងនិងស្លាកសញ្ញាដែលរហែក ចាស់រឺខូច នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ លោក អ៊ុក រី ប្រធានគណបក្សស្រុក លោក ហង្ស វិច្ឆិការាស្សី សមាជិកបក្សស្រុក រួមជាមួយ លោកមេឃុំកណ្តឹងបានជួសជុសស្លាកគណបក្ស ០១ មេឃុំលំពង់ ជួសជុល ០១ស្លាករួមនិង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ បានលើកស្លាកគណបក្ស បានសរុបចំនួន ៥ស្លាក។ លោកក៏បានណែនាំដល់លោកមេឃុំ សូមជួយថែរក្សានិងរាយការណ៍បន្ទាន់ក្នុងករណីមានស្លាកដួលរលំ ចាស់រឺខូច ។
14484889_1001927979935715_2976437681701851416_n 14523056_1001928019935711_6309094659285163221_n 14570413_1001928053269041_7299939261316538593_n 14572806_1001927959935717_5233695112801266000_n 14591661_1001928163269030_7242294319542815886_n