ពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៏លើកទី ៦៥ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ២៨-៦-១៩៥១ ២៨-៦-២០១៦នៅស្រុកព្រៃកប្បាស


ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ស្រុកព្រៃកប្បាស បានបា្ររព្ធពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៏លើកទី ៦៥ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ២៨-៦-១៩៥១ ២៨-៦-២០១៦ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាព១.ឯកឧត្តម ប៉ុក ប៉ាន់ ២.ឯកឧត្តម ញឹុក កោសលវិទ្យា ៣.ឯកឧត្តម អិុត សុខ និងក្រុមកាងារគណកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយស្រុកព្រមទាំងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីបក្សចំនួន ៣១៦នាក់ ។
13495244_305009169838994_6380227752783538051_n 13501841_305009016505676_7222825858969851014_n 13516405_305008916505686_9144878630134625767_n 13533227_305008956505682_5262085474353958382_n 13567145_305009046505673_5461850736201135217_n