ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណ: អភិបាលខេត្តតាកែវចុះសំណេះសំណាល និងស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខក៏ដូចជាកង្វល់នានារបស់អាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារណាត់ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់រការក្នុង ក្រុងដូនកែវ


កាន់តែនៅកៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ដឹងពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្បាស់ ការដោះស្រាយកង្វល់នានារបស់ ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។ តាមរយះនេះឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណ: អភិបាលខេត្តតាកែវនារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ បានបន្តចុះសំណេះសំណាល និងស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខក៏ដូចជាកង្វល់នានារបស់អាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារណាត់ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់រការក្នុង ក្រុងដូនកែវបន្ថែមទៀត។
11870804_469567743214717_8542536777732829173_n 11873370_469566326548192_2476739857848930964_n 11885322_469566633214828_3775212085028301271_n 11889418_469566446548180_2919740215695950102_n 11889586_469565793214912_9010231633827527645_n