ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណ: អភិបាលខេត្តតាកែវ ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការដើម្បីចុះសំណេះសំណាលជាមួយអាជីវករលក់ដូនៅផ្សាតាកែវ


ការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្អិតរមួតរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីបានយល់ដឹងឱ្យបានច្បាស់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ។ នេះជាគោលការណ៍ដែលឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណ: អភិបាលខេត្តតាកែវ តែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់ ក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ។ ដូច្នេះពីការងារដ៏មមាញឹកនាល្ងាចថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តមបានឆ្លៀត ឱកាសដឹកនាំមន្ត្រីរាជការដើម្បីចុះសំណេះសំណាលជាមួយអាជីវករលក់ដូនៅផ្សាតាកែវ។
11863445_468869979951160_3125998469553036610_n-1 11866376_468870123284479_4678854978356001567_n 11870930_468870033284488_7598240185228855389_n