ឯកឧត្តម សុខ ផេង ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកទ្រាំង អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត


ឯកឧត្តម សុខ ផេង ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកទ្រាំងបានអញ្ជើញ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសាលា ឃុំព្រៃស្លឹកស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវព្រឹកថ្ងៃទី០៤ខែវិច្ចិកាឆ្នាំ២០១៦។ឯកឧត្តមប្រធានបានសំណូមពរលោកមេឃុំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ជំរុញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឱយបានគ្រប់ៗគ្នាដើម្បីបំពេញកតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋជូនសង្គមជាតិ។
photo_2016-11-05_11-35-38 photo_2016-11-05_11-35-52 photo_2016-11-05_11-36-04