ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ ក្នុងឃុំចំបក់ ចំនួន ៨០នាក់


ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកបាទី អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម អ៊ីវ ថុង ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សំណព្វ សហប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ ឃុំចំបក់ និងលោក លោកស្រី ក្រុមការងារ រួមជាមួយ លោក អ៊ុក រី អភិបាលស្រុក បានចុះជួប សំណេះ សំណាល ជាមួយ មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទូទាំង ឃុំចំបក់ ប្រមាណ ៨០នាក់ ។
 
ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
photo_2016-11-05_11-22-30 photo_2016-11-19_09-33-55 photo_2016-11-19_09-34-00 photo_2016-11-19_09-34-05