សូមចូលរួមអបអរសាទរទូកងររបស់ខេត្តតាកែវ ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ លេខ១ចំនួន៥ទូក និងលេខ២ ចំនួន១ទូក


សូមចូលរួមអបអរសាទរទូកងររបស់ខេត្តតាកែវ ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ លេខ១ចំនួន៥ទូក និងលេខ២ ចំនួន១ទូក ដែលបានការចូលរួមប្រណាំងទូកងរ និងទូកអុំ ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និង សំពះខែ អកអំបុក ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នាមុខព្រះបរមរាជវ្វាំង រាជធានីភ្នំពេញ។
14993549_1858297744422757_3279820971897325842_n
15056284_1858297794422752_5968621745393471174_n
15078846_1858297741089424_2518710936806827299_n
15095678_1858297737756091_8694165144509048601_n