ឯកឧត្តម លីវ សុភត្រ្តា ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំក្តាញ់ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនក្នុងនិងក្រៅសាលាចំនួន១៦៩ នាក់


#ដើម្បីប្រជាជនឃុំក្តាញ់ ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
ឯកឧត្តម លីវ សុភត្រ្តា ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំក្តាញ់ លោក ឈាវ ហ៊ ប្រធានគណកម្មាធិការបក្សស្រុកព្រៃកប្បាស បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនក្នុងនិងក្រៅសាលាចំនួន១៦៩ នាក់។
ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបានជូនយុវជនដែលចូលរួមក្នុង មួយនាក់ សៀវភៅ ២ក្បាល ប៊ិច ២ដើម និងថវិកា៥,០០០៛ ។
ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
img_20161123_195407 img_20161123_195401