ឯកឧត្តម ជីវ កេង ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំត្រពាំងក្រសាំង ស្រុកបាទី និងក្រុមការងារ ដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ចុះពិនិត្យជម្ងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋ


ដើម្បីសម្រាលដល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឯកឧត្តម ជីវ កេង អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកលោកស្រី ក្រុមការងារចុះជួយ ឃុំត្រពាំងក្រសាំង រួមជាមួយ លោក អ៊ុក រី ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកបាទី សមាជិកបក្សស្រុក ឃុំ បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ចុះពិនិត្យជម្ងឺ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំ ( កម្មវិធីពិនិត្យ ៖ ថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦)។
img_20161125_144218 img_20161125_144223