ឯកឧត្តម ប៊ុន ហុន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំ


#ដើម្បីប្រជាជនឃុំព្រៃល្វាស្រុកព្រៃកប្បាស
ឯកឧត្តម ប៊ុន ហុន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ចុះជួយឃុំ ព្រៃល្វា និងសហការី ព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានចុះសួរ សុខទុក្ខអ្នកឆ្លងទន្លេចំនួន ១៣ នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន
ថវិកាចំនួន ៥០.០០០រៀល និងចាស់ជរាចំនួន៤នាក់ក្នុងម្នាក់ៗ ២០.០០០រៀល ព្រមទាំងចូលបច្ច័យបុណ្យ សព ៣ នាក់ ក្នុងសពម្នាក់ៗទទួលបាន ១០០.០០០រៀលនិងចាក់ថ្មពុក ៣ ឡាននៅភូមិអន្លង់មាស ក្នុងមួយឡាន ១៦០.០០០រៀល ។
សរុបចំណាយទាំងអស់ ១.៥១០.០០០រៀល។
ព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
img_20161210_151118 img_20161210_151122