ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ឯកឧត្តម នួន បូផល ចុះពិនិត្យ ព្យាបាលជម្ងឺ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំពត់សរ ដោយឥតគិតថ្លៃ


ដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាព និងការលំបាក របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់ឯកឧត្តម នួន បូផល ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកបាទី បានចុះពិនិត្យ ព្យាបាលជម្ងឺ ដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាបឋមសិក្សា សុខ អាន ពត់សរ ហៅសាលាឃ្លាំងមឿង។
img_20161210_142518 img_20161210_142524 img_20161210_142533