លោក ហេង វុទ្ធី ចុះពិនិត្យមើលការស្ថាបនា ផ្លូវប៉េតុង ក្នុងឃុំសូរភី


ស្រុកបាទី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ លោក ហេង វុទ្ធី ក្រុមការងារខេត្ត និងឃុំសូរភី បានចុះត្រួតពិនិត្យ ការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែ ដែលបានមកពីថវិការបស់មូលនិធិឃុំ ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រុមការងារបានណែនាំអោយ ក្រុមហ៊ុន ត្រូវសាងសង់ អោយប្រកបដោយគុណភាព ស្របតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស។
14600985_256291291455432_8065976199174353897_n 15621743_256291334788761_113196309920229627_n 15621888_256291304788764_128986975947950350_n