ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានក្រុមបក្សទូទាំងភូមិព្រៃសំបួរ ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ចំនួន ១២៥នាក់


ឯកឧត្តម ឡាយ វណ្ណៈ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានក្រុមបក្សទូទាំងភូមិព្រៃសំបួរ ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ចំនួន ១២៥នាក់ នារសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ។
ក្រោយពីបានស្តាប់មតិរបស់បងប្អូនរួចមក ឯកឧត្តម បានជម្រាបជូនបងប្អូនសមាជិកសមាជិកគណបក្សទាំងអស់ថា ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តែងតែយកចិត្តទុក្ខដាក់ជានិច្ចចំពោះសមាជិកយើង និងតែងតែចុះជួបសួរសុខទុក្ខ ជួយទុក្ខធុរៈរបស់បងប្អូនតាមរយៈមេភូមិ មេឃុំជាដើម។ ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានផ្តាំផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវចេះស្រលាញ់រាប់អានគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាគ្រួសារតែមួយ ត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយត្រូវជួយដោយចិត្ត។
បន្ថែមពីនោះឯកឧត្តមប្រធានគណបក្សខេត្តក៏បានយល់ព្រមតាមសំណើររបស់លោកមេភូមិដោយឧបត្ថម្ភដីចំនួន ៥០ឡាន ដើម្បីធ្វើការជួសជុលនៅក្នុងភូមិ ព្រមទាំងបានផ្តល់នូវឯកសណ្ឋាន និងវិទ្យុទាក់ទងដល់ប្រជាការពារឃុំអង្គរបូរីចំនួន ៣០រូបផងដែរ។ ចំនួន ១២៥នាក់ នារសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ។
ក្រោយពីបានស្តាប់មតិរបស់បងប្អូនរួចមក ឯកឧត្តម បានជម្រាបជូនបងប្អូនសមាជិកសមាជិកគណបក្សទាំងអស់ថា ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តែងតែយកចិត្តទុក្ខដាក់ជានិច្ចចំពោះសមាជិកយើង និងតែងតែចុះជួបសួរសុខទុក្ខ ជួយទុក្ខធុរៈរបស់បងប្អូនតាមរយៈមេភូមិ មេឃុំជាដើម។ ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានផ្តាំផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវចេះស្រលាញ់រាប់អានគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាគ្រួសារតែមួយ ត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយត្រូវជួយដោយចិត្ត។
បន្ថែមពីនោះឯកឧត្តមប្រធានគណបក្សខេត្តក៏បានយល់ព្រមតាមសំណើររបស់លោកមេភូមិដោយឧបត្ថម្ភដីចំនួន ៥០ឡាន ដើម្បីធ្វើការជួសជុលនៅក្នុងភូមិ ព្រមទាំងបានផ្តល់នូវឯកសណ្ឋាន និងវិទ្យុទាក់ទងដល់ប្រជាការពារឃុំអង្គរបូរីចំនួន ៣០រូបផងដែរ។
fb_img_1483966511832fb_img_1483966487975