កិច្ចប្រជំុជាមួយសមាជិកគណបក្សឃុំ សន្លុង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារដែលបានអនុវត្តកន្លងមក


ព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 ឯ.ឧ ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវនិងជាប្រធានក្រុមការងារក្នុងចង្កោម 06 ឃុំ របស់ស្រុកទ្រាំងព្រមទាំងក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល រួមដំណើរដោយ លោក កេត ម៉ៅ ប្រធានគណបក្សស្រុកទ្រាំង បានអញ្ជើញជួបប្រជំុជាមួយសមាជិកគណបក្សឃុំ សន្លុង ស្រុកទ្រាំង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារដែលបានអនុវត្តកន្លង មក និងពិភាក្សាដាក់ចេញនូវផែនការដែលត្រូវអនុវត្តបន្ត។នាឱកាសនោះដែរ ឯ.ឧ និងប្រតិភូបាន អញ្ជើញលើកស្លាកគណបក្សនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗនៅឃំុ ជីខ្មារនិង ឃុំ សន្លុង ចំនួន 03 ស្លាក។
14690863_1776350552632615_5363324863614701741_n14590407_1776350639299273_5960686419006486376_n14717044_1776350585965945_8688979702113431555_n 14708239_1776350515965952_2306758335965023414_n 14720549_1776350659299271_7473694628743201432_n