ការលើកស្លាកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចំនួន 5 ស្លាក ឃុំកុមារាជា ស្រុកបាទី


ស្រុកបាទី ៖ ព្រឹក ថ្ងៃទី 30/10/2016 នៅ ឃុំកុមារាជា ឯកឧត្តម ស្វាយ ស៊ីថា ប្រធានក្រុមការ ងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃុំកុមារាជា ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ អនុប្រធានគណបក្សប្រជាកម្ពុជាខេត្តតាកែវ បានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកលោកស្រី សមាជិកក្រុមការងារចុះជួយឃុំកុមារាជា ប្រធានគណបក្សស្រុក ប្រធានបក្សឃុំ ភូមិ បានរួមគ្នាលើកស្លាកគណបក្ស បានចំនួន 5 ស្លាក ។
14572882_357589381244079_5089203249684591773_n 14595760_357589331244084_5770783806516983607_n 14611146_357589157910768_4140678273979945699_n 14639626_357589261244091_7755027589231538024_n 14915145_357589201244097_4577859582927968309_n