ឯកឧត្តម ជា សុខុម ចុះចែកអំណោយជូនប្រជាជនឃុំធ្លក ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ


#ដើម្បីប្រជាជនឃុំធ្លកស្រុកទ្រាំង
នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃំុធ្លក ឯកឧត្តម ជា សុខុមនិងសហការីក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយមូលដ្ឋានឃំុធ្លកបានអញ្ជេីញចុះចែកសម្ភារៈចំរុះចំនួន២៣៤បាវជូនដល់ប្រជាជនទូទាំងឃំុធ្លកដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម ហ៊ុន សារឿន និងសហការីក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយមូលដ្ឋាន ឃំុធ្លក លោក ប៉ែន សីុដន ក្រុមការងារស្រុកចុះជួយឃំុ ប្រធាន អនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកា បក្សឃំុ ប្រធាន អនុប្រធាន សាខាបក្សភូមិ ប៉ុស្ដិ៍រដ្ឋបាល មណ្ឌលសុខភាពសរុបអ្នកចូលរួម ចំនួន៦១នាក់ស្រី១៤នាក់។
ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
img_20161204_154502 img_20161204_154459