សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី អាហារូបករណ៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងលោកជំទាវ ចំនួន ៦១៦កន្លែង ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី អាហារូបករណ៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងលោកជំទាវ ចំនួន ៦១៦កន្លែង ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧។
ពាក្យចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅ៖
-ខុទ្ទការល័យរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការកណៈរដ្ឋមន្ត្រី
-ទំព័រហ្វេសប៊ុកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា
-ទីស្នាក់ការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ
-ទីស្នាក់ការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ នៅតាមបណ្តាក្រុងស្រុកទាំង ១០
-ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ
-ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវតាមបណ្តាក្រុងស្រុកទាំង១០

14433077_622688107902679_1221228215566632016_n14445989_622688174569339_7532047684171565181_n14344196_622688157902674_523861154687298212_n14390634_622688191236004_2253175991470295122_n14390737_622688117902678_5057933445059427447_n     14449816_622688201236003_1276677376118027919_n