ឯកឧត្តម វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ផេង ប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកទ្រាំង បានអញ្ជើញចុះជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយលោកកេត. ម៉ៅប្រធានគណបក្សស្រុក


នៅព្រឹក ថ្ងៃ ទី ០៧ ខែ តុលាឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ផេង ប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកទ្រាំង បានអញ្ជើញចុះជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយលោកកេត. ម៉ៅប្រធានគណបក្សស្រុក លោកព្រំ ឆាត សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៏បក្សស្រុកនិងលោកលោកស្រីប្រធានកម្មវិធីទាំងបីរបស់ស្រុកទ្រាំងផ្តោតសំខាន់សេចក្តីជូនដំណឹងលខ២៨របស់គ៨៥និងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៨ ក្រុមសេនាធិការនិងជំរុញការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងកម្មវិធីទាំងបីរបស់ស្រុក។
14368766_1771569716444032_8825841989417352642_n 14543881_1771569683110702_7333531297577309767_o 14581567_1771569743110696_972681564707706966_n